PTISZU
Ptiszu Adriana Lal
NIP: 9222855155

Tamka 49/1
00-355 Warszawa
Polska


Adres e-mail: ptiszu@gmail.com
Numer telefonu: 664462083

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 001961415/2021 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Blue Media S.A.)